Naslovnica    
  O nama    
  Strategija  
  Poslovnice    
  Apoteka    
  Kooperacija    
  Kontakt i mapa    
  Aktualnosti    
     
 
     
 
  Strategija kompanije danas     
  Vizija
Vizija poduzeća je biti prisutan kao respektabilni partner u svim poljoprivrednim gospodarstvima u Međimurju poštujući njihove potrebe, a isto tako biti poželjan partner za suradnju u Hrvatskoj i inozemstvu u drugim susjednim projektima i djelatnostima.


Misija
Misija poduzeća je osiguravanje stalnosti otkupa kvalitetnih poljoprivrednih sirovina kontroliranog podrijetla s jedne strane, njihovo odgovarajuće skladištenje i priprema za daljnju preradu, te doprema do partnera koji se bave daljnjom preradom sirovina u regiji i šire. Kroz efikasno, etično i transparentno poslovanje, Toni d.o.o. želi u svakom trenutku osigurati vrhunsku uslugu koja će svim suradnicima na tržištu pomoći u ostvarivanju njihovih strateških ciljeva.


Ciljevi – kratkoročni, dugoročni, strateški, financijski
Ciljevi kojima se teži u poduzeću, usklađeni su s njegovom vizijom i misijom, odnosno prate strategiju i smjernice poslovanja. Toni d.o.o. ima slijedeće poslovne ciljeve:

• Postići maksimalnu kvalitetu usluge (proizvoda koji se dalje distribuira) – radi se o kvaliteti
  koju tržišni uvjeti u određenom trenutku budu dopuštali odnosno normirali s obzirom na
  specifični posrednički položaj poduzeća u poslovnom lancu

• Postati poželjan poslovni partner za svakoga tko se bavi djelatnostima s kojima je neki
  oblik suradnje moguć, održavati partnerske odnose i povjerenje na visokoj razini

• Biti poticajna radna sredina za zaposlenike – omogućiti zaposlenicima razvoj u pogledu
  stručnih kompetencija i usavršavanje iz područja korisnih za poduzeće i osobni razvoj;
  stvoriti sredinu i klimu pogodnu za razvoj i prihvaćanje kreativnih i inovativnih ideja

• Omogućiti poželjno radno mjesto za svakog zaposlenika – stvoriti imidž poduzeća koje
  brine o svojim zaposlenicima u svakom pogledu i kao takvo postaje poželjno za
  zainteresirane nove zaposlenike različitih profila i kompetencija; stvoriti klimu u poduzeću
  koje će minimizirati konfliktne i ostale negativne situacije na radnom mjestu, optimizirati
  suradnju i odnose na razinama nadređeni – podređeni

• Biti rastuća i moderna organizacija – usmjeriti ulaganja u strukture koje su se pokazale kao
  potencijal za razvoj u 21. stoljeću, nastojeći postati moderna organizacija koja uči i ne samo
  da opstaje u tržištu, nego može poslužiti kao primjer uspješnog poslovanja

• Omogućiti otvorenu komunikaciju unutar organizacije – osigurati postojanje adekvatne i
  optimalne komunikacije u horizontalnom (zaposlenik – (suradnik/zaposlenik nivo), ali i
  osobito u vertikalnom smjeru (nadređeni – podređeni), i to kroz edukacije za osobni razvoj i
  timski rad za svakog zaposlenika; omogućiti bolji protok informacija i komunikaciju izvan
  okvira organizacije